สมัครสมาชิก

กฎระเบียบของเซิฟเวอร์

1. จีเอ็มมีสิทธิทุกอย่างในการ ปรับปรุง แก้ไข รีเซ็ทต่างๆ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

2. ห้ามกระทำการใดๆที่เข้าข่าย หลอกลวง ทุจริต ไม่ว่า สร้างตัวละครมาแอบอ้างว่าเป็นจีเอ็ม หรือตั้งชื่อให้เหมือนกับตัวละครคนอื่นแล้วเอาไปหลอกผู้เล่นอื่น เป็นต้น

3. หากพบบัค หรือ ความผิดปกติของเซิฟกรุณาแจ้งจีเอ็มทันที

4. ห้ามใช้บัคในการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือไม่แจ้งแล้วนำมาก่อกวนในเซิฟเวอร์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบเจอ แบนทันที

5. ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีไอเท่มหาย ไม่ว่าจะเกิดจากระบบ หรือ เกิดจาก ผู้เล่นเอง

6. ทางทีมงานจะไม่รับแจ้งปัญหา ถูกแฮค หรือ ถูกโกง เพราะถือว่าเป็นความผิดพลาดจากตัวผู้เล่นเอง

7. ใช้ข้อมูลที่ติดต่อได้จริง เนื่องจากหากลืมพาสเวิร์ดจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง