ราคาบัตร อัตราคูณ พอยต์ที่ได้
50 1.00 50
90 1.00 90
150 1.00 150
300 1.00 300
500 1.00 500
1000 1.00 1000